2018. április 19. csütörtök

Felhasználási feltételek

Utolsó módosítás: 2014. június 25.

Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a ZURIEL Korlátolt Felelősségű Társaság (1064 Budapest, Izabella u. 88.; Cg. 01-09-713222; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett Apróhirdetés.com nevű, a https://www.aprohirdetes.com címen elérhető online apróhirdetési oldal (a továbbiakban: Apróhirdetés.com) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti az Apróhirdetés.comot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra, vagy termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, továbbá a Társaság Adatkezelési szabályzatának rendelkezéseit.

A Társaság fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az Apróhirdetés.com rendeltetésszerű használatával vagy azzal ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Társaság fenntartja jogát a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Társaság rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót.

Felelősség

Az Apróhirdetés.com-ra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy az Apróhirdetés.com-ra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik.

Tilalmak, korlátozások

A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. A Társaság dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek.

Az Apróhirdetés.com-on kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely a Társaság jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén a Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.